Du Lich Cu Lao Cham
Hòn Tai

 Người ta đặt tên là Hòn Tai vì nó giống hình dạng của Tai người, diện tích của nó cũng tương đương với Hòn Lá và Hòn Dài, nằm về phía Nam của Cù Lao Chàm, đây cũng là một đảo hoàng, chỉ có khách du lịch, ở đây cũng có những rạn san hô đẹp

 

Tin liên quan: