Du Lich Cu Lao Cham
Âu Thuyền

Âu Thuyền ở Cù Lao Chàm được người dân trên đảo dùng sức lao động tạo nên nhằm một muc đích hết sức cao cả là cho tàu thuyền khắp nơi vào đây tránh bão. Ngày nay Âu thuyền cũng là nơi diễn ra các sự kiện văn hóa trên sông nước của Cù Lao Chàm

Hình ảnh Âu Thuyền ở trên đảo Cù Lao Chàm

Tin liên quan: